instagram facebook Pulp Robot

autořiknihy

nahoru

Gnóm!

je nakladatelství postavené na myšlence, že dobrá kniha má obsahovat imaginaci a příběh a že (takzvaný) fantastický žánr je v literatuře důstojným partnerem (takzvaného) realismu.

 

Imaginativní (či fantastická) literatura je s námi odedávna. Většina základních děl světového písemnictví, od Eposu o Gilgamešovi přes Odysseu a příběhy dona Quijota až třeba k dílu J. L. Borgese, je skutečně „fantasy“ v tom smyslu, že neomezuje narativ na popis „objektivní“ (a proto jediné autentické) reality.

Ve skutečnosti lze i realistická díla považovat za „pouhé výmysly“, protože každé vyprávění je interpretací, pouhou fikcí.

 

To, co chybí v rozkolísaném postmoderním světě, je nicméně právě vyprávění – obyčejný poctivý, věrohodný příběh, ať už podaný jakýmikoli prostředky. Jak říká Ursula K. Le Guinová (v knize, kterou jsme vydali), příběh nám pomáhá orientovat se v naší složité existenci, pomáhá nám nacházet morální hodnoty, vyznat se v sobě samých. Fantastická literatura je pro vyprávění příběhů skvělým nástrojem, protože umožňuje volný rozlet imaginace. Proč se jí tedy někdy pohrdá?

 

Do značné míry proto, že dnes píše fantastiku kdekdo, protože je zdánlivě snazší fantazírovat, než popisovat okolní realitu; v důsledku toho představují 90 % veškeré sci-fi a fantasy díla plytká a nedopečená, jinými slovy kraviny (to je Sturgeonův zákon, podle kterého však představují kraviny 90 % veškeré umělecké produkce v jakékoli oblasti).

 

Úkolem nakladatelství Gnóm! je proto vybírat pouze z relevantních deseti procent fantastiky a vybraná díla prezentovat v co nejlepším podání jak z hlediska jazykového, tak i z hlediska provedení knihy jako artefaktu.