autořiknihy

nahoru

Informace o autorech jsou sestaveny z údajů dostupných na anglické Wikipedii, z údajů dostupných na webových stránkách autora, případně přímou korespondencí s autorem. Hodnotící soudy a interpretace představují subjektivní názory vydavatele.

Barron, Laird

Le Guinová, Ursula K.

Murphyová, Pat

Andersová, Charlie Jane

Barnhillová, Kelly

Rentzová, Pamela