instagram facebook mastodon BLOG váš nákupní vozíkošík 0 , 0 ks

Gnóm!

je malé (jednomužné) nakladatelství, které vydává fantastiku „v trochu jiném kabátu“.

Ten jiný kabát se skládá jednak ze zodpovědného přístupu k textu (protože na slovech záleží) a jednak z provedení jednotlivých knížek, které mají záměrně obálky, na jaké jsou zvyklí čtenáři „mimo fantastiku“ (protože mezi žánrem a literaturou není rozdíl a i žánrová literatura může být krásná).

 

*

Gnóm! vydává knihy převážně v kapesním formátu, snaží se o čitelnou sazbu, střízlivé obálky a dobrý překlad. Dost se zaměřuje na Ursulu K. Le Guinovou, ale také na nadprůměrný horor, fantasy a sci-fi.

Všechny naše obálky jsou původním dílem českých (příp. evropských) výtvarníků, a američtí autoři, které vydáváme, nás za ně často chválí.

Gnóm! vydává hlavně překladovou literaturu a své tituly si pečlivě vybírá.

 

Všechnu moc imaginaci *

(Následující tři odstavce jsou volnou citací ze sbírky esejů Proč číst fantasy od Ursuly K. Le Guinové.)

Imaginativní (či fantastická) literatura je s námi odedávna. Většina základních děl světového písemnictví, od Eposu o Gilgamešovi přes Odysseu a příběhy dona Quijota až třeba k dílu J. L. Borgese, je skutečně „fantastických“ v tom smyslu, že neomezují narativ na popis „objektivní“ (a proto jediné autentické) reality.

Ve skutečnosti lze i realistická díla považovat za „pouhé výmysly“, protože každé vyprávění je interpretací, pouhou fikcí.

* Staré surrealistické heslo, které v listopadu 1989
vyvěsil na svůj balkon Jan Švankmajer.

Vyprávění příběhů

To, co chybí v rozkolísaném postmoderním světě, je nicméně právě vyprávění – obyčejný poctivý, věrohodný příběh, ať už podaný jakýmikoli prostředky. Příběh nám pomáhá orientovat se v naší složité existenci, pomáhá nám nacházet morální hodnoty, vyznat se v sobě samých. Fantastická literatura je pro vyprávění příběhů skvělým nástrojem, protože umožňuje volný rozlet imaginace. Proč se jí tedy někdy pohrdá?

Sturgeonův zákon

Do značné míry proto, že dnes píše fantastiku kdekdo; je zdánlivě snazší fantazírovat než popisovat každodenní realitu; v důsledku toho představují 90 % veškeré sci-fi a fantasy díla plytká a nedopečená, jinými slovy kraviny (to je Sturgeonův zákon, podle kterého však představují kraviny 90 % veškeré umělecké produkce v jakékoli oblasti).

Když se však fantastické dílo povede, stává se – podle našeho názoru – mnohdy silnějším nástrojem vyjádření než dílo realistické.

Snažíme se vybírat to nejlepší

Úkolem nakladatelství Gnóm! je vybírat z relevantních deseti procent fantastiky a vybraná díla prezentovat v co nejlepším podání jak z hlediska jazykového, tak i z hlediska provedení knihy jako artefaktu.

Něco jako motto

ƒƒ„Malé knihy, velká fantazie. Kapesní nakladatelství pro dospělé snílky.“

*

ƒ„Vydáváme díla s vysokým obsahem imaginace a myšlenek.“

*

„I fantastická literatura může být krásná.“

Původ slova gnóm

GNÓM: skřítek, trpaslík, duch země. Z novolatinského novotvaru (16. stol.) gnomus, snad z nedoloženého řeckého genómos – „žijící v zemi“, z ge „země“ a nomós „obydlí, pobyt“.

(PhDr. Jiří Rejzek, Český etymologický slovník)

 

(I nakladatelství Gnóm! je malé, pomalé, podzemní a zpravidla neviditelné. Přesto by vás občas mohlo překvapit pokladem vytaženým z hlubin.)

Mohlo by vás zajímat

hospodaření | kdo jsme | ukázky v PDF | obálky | blog