instagram facebook BLOG Pulp Robot váš nákupní vozíkošík 0 , 0 ks
nahoru

Gnóm!

byl založen roku 2016 s cílem vydávat kvalitní, nadprůměrnou fantastickou literaturu – například sci-fi, horor, fantasy a všechno, co se takovým žánrům třeba jen blíží. Proč? Protože fantazii potřebujeme.

Všechnu moc imaginaci *

(Následující tři odstavce jsou volnou citací ze sbírky esejů Proč číst fantasy od Ursuly K. Le Guinové.)

Imaginativní (či fantastická) literatura je s námi odedávna. Většina základních děl světového písemnictví, od Eposu o Gilgamešovi přes Odysseu a příběhy dona Quijota až třeba k dílu J. L. Borgese, je skutečně „fantastických“ v tom smyslu, že neomezují narativ na popis „objektivní“ (a proto jediné autentické) reality.

Ve skutečnosti lze i realistická díla považovat za „pouhé výmysly“, protože každé vyprávění je interpretací, pouhou fikcí.

* Staré surrealistické heslo, které v listopadu 1989
vyvěsil na svůj balkon Jan Švankmajer.

Vyprávění příběhů

To, co chybí v rozkolísaném postmoderním světě, je nicméně právě vyprávění – obyčejný poctivý, věrohodný příběh, ať už podaný jakýmikoli prostředky. Příběh nám pomáhá orientovat se v naší složité existenci, pomáhá nám nacházet morální hodnoty, vyznat se v sobě samých. Fantastická literatura je pro vyprávění příběhů skvělým nástrojem, protože umožňuje volný rozlet imaginace. Proč se jí tedy někdy pohrdá?

Sturgeonův zákon

Do značné míry proto, že dnes píše fantastiku kdekdo; je zdánlivě snazší fantazírovat než popisovat každodenní realitu; v důsledku toho představují 90 % veškeré sci-fi a fantasy díla plytká a nedopečená, jinými slovy kraviny (to je Sturgeonův zákon, podle kterého však představují kraviny 90 % veškeré umělecké produkce v jakékoli oblasti).

Když se však fantastické dílo povede, stává se – podle našeho názoru – mnohdy silnějším nástrojem vyjádření než dílo realistické.

Snažíme se vybírat to nejlepší

Úkolem nakladatelství Gnóm! je vybírat z relevantních deseti procent fantastiky a vybraná díla prezentovat v co nejlepším podání jak z hlediska jazykového, tak i z hlediska provedení knihy jako artefaktu.