instagram facebook mastodon BLOG váš nákupní vozíkošík 0 , 0 ks

Kobold

je neformální klub fanoušků nakladatelství Gnóm!, který v tuto chvíli nabízí svým členům dvě výhody a žádnou povinnost. Na druhé straně ovšem trpí jistou definiční neurčitostí až rozplizlostí.

A navíc stále nemáme klubové rituální dýky!

Kdo je členem Koboldu

Členem se stává automaticky každý „štamgast“, tedy stálý host, našeho e-shopu. K získání tohoto statusu je potřeba nakoupit v našem e-shopu alespoň třikrát po sobě větší než malé množství zboží.

Sice o tom zatím nevedeme žádnou evidenci a oficiální seznam členů neexistuje, ale nakladatel už za ty roky určitá jména pozná. (Kdyby vás nepoznal, ozvěte se, všechny nákupy lze zpětně dohledat a nastolit spravedlnost.)

Práva členů Koboldu

  • dvakrát do roka smějí nakoupit naše knihy za dumpingovou (lootboxovou), tedy téměř poloviční cenu. Tato operace se provádí manuálně na výslovnou žádost člena, v e-shopu tato možnost nikde není.
  • smějí nakupovat zboží, které se vyskytuje jen ve velmi omezeném množství a jeho nepatřičné použití by mohlo poškodit dobré jméno Gnómu. Zatím jediným takovým zbožím je lepicí páska Horla.

Povinnosti členů Koboldu

Nejsou.