instagram facebook BLOG Pulp Robot váš nákupní vozíkošík 0 , 0 ks
nahoru

Hospodaření

Gnóm! při svém hospodaření uplatňuje následující (ehm, filosofické?) zásady.

Nezávislost

Gnóm! nepobírá granty ani dotace, nemá sponzory, nepřejímá světově úspěšné bestsellery. Ne snad, že bychom byli nepřáteli toho všeho, ale ani po tom nijak usilovně nejdeme, a po čem nejdete, to vás míjí.

Zatím nepřišel ke slovu ani crowdfunding (s výjimkou účasti na hromadné akci „Linka 451 aneb Zachraňte knížky!“ na jaře 2020), ačkoli právě crowdfunding by měl být Gnómu nejblíž, protože přímý prodej platícím čtenářům je pro nás vždycky to nejlepší řešení.

(První čtyři roky byl Gnóm! dotován ze soukromých peněz majitele. Pokud přežívá i v roce 2020, pak jenom díky zájmu čtenářů.)

Bezdlužnost

Když se nad tím zamyslíte, firma, která nemá dluhy, nemůže zkrachovat. Může se jedině zastavit, zpomalit, což se právě Gnómu děje pořád. Je velmi pomalý. Ale i když je to nepříjemné, je to bezpečná cesta vpřed.

Proto budeme i nadále odolávat nutkání vzít si úvěr a „pořádně to rozjet“, i nadále plánovat jen to, na co máme, a platit všem spolupracovníkům a externistům bezodkladně.

Udržitelný růst

V kontextu nakladatelství pro mě tenhle pojem znamená, že kdybych najal zaměstnance, měl bych za ně odpovědnost a musel bych vydělávat na to, abych je zaplatil. Firma by se dostala do růstové spirály, ale byla by také čím dál neovladatelnější a podřízenější výdělku. Z toho důvodu zaměstnance nenajmu, nebudu růst, zůstanu malý a pomalý. Zůstanu zkrátka „v garáži“. Vidím v tom svobodu, a svoboda je pro mě víc než jakýkoli úspěch.

Kvalita, ne kvantita

Tohle asi s hospodařením souvisí jen okrajově. Jistě, mohl bych překládat knihy rychleji, sázet je rychleji a vůbec dělat všechno rychleji, a tím by se mi zdánlivě „dařilo“, ale vím, k čemu by to ve skutečnosti vedlo. Autoři, které si vybírám, nepíšou nijak jednoduše, a je dost těžké je překládat. Produkoval bych rychlokvašky a zmetky. I takhle už máme v knihách občas chyby, ale při rychlokvaškovém přístupu by byla celá naše produkce jednou velkou chybou. I z toho důvodu musí Gnóm! zůstat pomalý.

Přehled návratnosti vložených financí

Návratností je míněno, kolik procent peněz vložených v daném roce do režie a do výroby budoucích knih (tisk, honoráře, práva) se v témže roce vrátilo prodejem již vydaných knih.

 

  • 2015 – návratnost 0 % (vydáno 0 knih)*
  • 2016 – návratnost 26 % (vydány 2 knihy)
  • 2017 – návratnost 77 % (vydána 1 kniha)
  • 2018 – návratnost 69 % (vydány 2 knihy)
  • 2019 – návratnost 111 % (vydány 3 knihy)
  • CELKEM 2015–2019 – návratnost 69 %

 

* Poznámka: v roce 2015, tedy ještě před oficiálním založením nakladatelství, už vznikly finanční náklady zakoupením práv na první dvě knihy.