instagram facebook mastodon BLOG váš nákupní vozíkošík 0 , 0 ks

Hospodaření

Nakladatel uplatňuje následující (ehm, filosofické?) zásady:

Nezávislost

Gnóm! nepobírá granty ani dotace, nemá sponzory, nepřejímá světově úspěšné bestsellery. Ne snad, že by byl nepřítelem toho všeho, ale ani po tom nijak usilovně nejde, a po čem nejdete, to vás míjí.

Zatím nepřišel ke slovu ani crowdfunding (s výjimkou účasti na hromadné akci „Linka 451 aneb Zachraňte knížky!“ na jaře 2020), ačkoli právě crowdfunding by měl být Gnómu nejblíž, protože přímý prodej platícím čtenářům je vždycky to nejlepší řešení.

(První čtyři roky byl Gnóm! dotován ze soukromých peněz majitele. Pokud přežívá i po roce 2019, pak jenom díky zájmu čtenářů.)

Bezdlužnost

Když se nad tím zamyslíte, firma, která nemá dluhy, nemůže zkrachovat. Může se jedině zastavit, zpomalit, což se právě Gnómu děje pořád. Je velmi pomalý. Ale i když je to nepříjemné, je to bezpečná cesta vpřed.

Proto budu i nadále odolávat nutkání vzít si úvěr a „pořádně to rozjet“, budu plánovat jen to, na co mám, a platit všem spolupracovníkům a externistům bezodkladně.

Udržitelný růst

V kontextu nakladatelství pro mě pojem růstu znamená, že bych najal zaměstnance, měl bych za ně odpovědnost a musel bych vydělávat na to, abych je zaplatil. Firma by se dostala do růstové spirály, ale byla by také čím dál neovladatelnější a podřízenější výdělku. Z toho důvodu zaměstnance nenajmu, nebudu růst, zůstanu malý a pomalý. Zůstanu zkrátka „v garáži“. Vidím v tom svobodu, a svoboda je pro mě víc než jakýkoli úspěch.

Kvalita, ne kvantita

Tohle asi s hospodařením souvisí jen okrajově. Jistě, mohl bych překládat knihy rychleji, sázet je rychleji a vůbec dělat všechno rychleji, a tím by se mi zdánlivě „dařilo“, ale zdá se mi, že by to vedlo k úpadku. Autoři, které si vybírám, nepíšou nijak jednoduše, a je dost těžké je překládat. Produkoval bych rychlokvašky a zmetky. I takhle už máme v knihách občas chyby, ale při tomhle přístupu by byla chybou celá naše produkce. Takže kvalita je další důvod, proč zůstat pomalý.

Přehled návratnosti vložených financí

Návratností je míněno, kolik procent peněz vložených v daném roce do režie a do výroby budoucích knih (tisk, honoráře, práva) se v témže roce vrátilo prodejem již vydaných knih.

 

  • 2015 – návratnost 0 % (vydáno 0 knih)*
  • 2016 – návratnost 26 % (vydány 2 knihy)
  • 2017 – návratnost 77 % (vydána 1 kniha)
  • 2018 – návratnost 69 % (vydány 2 knihy)
  • 2019 – návratnost 111 % (vydány 3 knihy)
  • 2020 – návratnost 97 % (vydány 2 knihy + 1 reedice)
  • 2021 – návratnost 103 % (vydána 1 kniha + 1 reedice)
  • 2022 – návratnost 119 % (vydány 4 knihy)
  • 2023 – návratnost 152 % (vydána 1 kniha + 1 reedice)**
  • CELKEM 2015–2023 – návratnost 100 %

 

* Poznámka: v roce 2015, tedy ještě před oficiálním založením nakladatelství, už vznikly finanční náklady zakoupením práv na první dvě knihy.

** Poznámka: teprve v tomto roce se vrátily celkové finanční náklady.

A jeden citát

 

„Planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí. Planeta zoufale potřebuje víc mírotvůrců a těch, kdo léčí, obnovují, vyprávějí příběhy a milují.“

— Tändzin Gjamccho, 14. tibetský dalajláma

 

“The planet does not need more successful people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kinds.”

— Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama